Siem Reap

Town Concert Siem Reap

Town Concert April 14-16 Siem Reap

Town Concert April 14-16 Siem Reap 800 570 MSP Admin

មាន​គម្រោង​អ្វីខ្លះ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​សម្រាក​ខាង​មុខនេះ? ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ ប្រពៃណីខ្មែរ​កំពុង​ខិត​ជិត​មក​ដល់​​ហើយ​។ ឱកាសនេះ​យើង​ខ្ញុំ​សូម​ជម្រាប់ជាដំណឹងថា ផលិតកម្ម​ Town នឹង​រៀបចំវេទិកាប្រគុំ​តន្រ្តី ជាលើក​ដំបូង​ ដែល​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ពី​ខេត្តសៀមរាប ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ជាមួយនឹង​វត្តមាន​នៃតារា​ចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​នៅផលិតកម្ម​ ថោន Townជាពិសេស​នោះគឺកញ្ញាមាសសុខសោភា។ read more

    Soursdey!

    Welcome to the official Meas Soksophea website and fan club featuring Meas soksophea music, videos, photos, news and more. “Thank you everyone for all your love and support, I hope you continue to support me throughout my career. I will do my best to produce music that you love and hopefully makes an impact to all generations and ages. Lots and love, blessings and best wishes to you all” – Meas Soksophea

    SEE MORE:

    Meas Soksophea Profile
    Meas Soksophea Profile