គ្រឿងឥស្សរិយយស

កញ្ញាមាស សុខសោភា ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា

កញ្ញាមាស សុខសោភា ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា 4549 2747 MSP Admin

តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះ កញ្ញា មាស សុខសោភា នៅដើមខែមករាឆ្នាំ២០១៧ថ្មីៗនេះ បានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសចំនួន៣ក្នុងនោះរួមមាន គ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសោរាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា ដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះមហាក្សត្រ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី។ read more

Soursdey!

Welcome to the official Meas Soksophea website and fan club featuring Meas soksophea music, videos, photos, news and more. “Thank you everyone for all your love and support, I hope you continue to support me throughout my career. I will do my best to produce music that you love and hopefully makes an impact to all generations and ages. Lots and love, blessings and best wishes to you all” – Meas Soksophea

SEE MORE:

Meas Soksophea Profile
Meas Soksophea Profile