បុណ្យណូអែល

Christmas and New Year Eve

រីករាយថ្ងៃ បុណ្យណូអែល និង ​ចូលឆ្នាំសកល ២០១៧

រីករាយថ្ងៃ បុណ្យណូអែល និង ​ចូលឆ្នាំសកល ២០១៧ 960 535 MSP Admin

ក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែល និងចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនឹងចូលរួមអបអរសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិ។ ក្នុងថ្ងៃសម្រាកនេះមិត្តទស្សនិកជន អាចនឹងមានគម្រោងធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅរមណីយដ្ឋាននានាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរាប់ថយក្រោយជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏ជួបជុំគ្នាទទួលទានអាហារនៅឯគេហដ្ឋានរងចាំឆ្លងឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នា។ read more

Soursdey!

Welcome to the official Meas Soksophea website and fan club featuring Meas soksophea music, videos, photos, news and more. “Thank you everyone for all your love and support, I hope you continue to support me throughout my career. I will do my best to produce music that you love and hopefully makes an impact to all generations and ages. Lots and love, blessings and best wishes to you all” – Meas Soksophea

SEE MORE:

Meas Soksophea Profile
Meas Soksophea Profile