មាស សុខ សោភា ត្រូវបានជ្រើសជា អ្នកតំណាងឱ្យ Huawei

Meas Sok Sophea Chosen to be Huawei’s Ambassador

មាស សុខ សោភា ត្រូវបានជ្រើសជា អ្នកតំណាងឱ្យ Huawei

មាស សុខ សោភា ត្រូវបានជ្រើសជា អ្នកតំណាងឱ្យ Huawei 800 772 MSP Admin

ស្វាគមន៍ ឆ្នាំ២០១៤ អមជាមួយនឹងដំណឹងល្អ! ថ្មីៗនេះ មាស សុខ សោភា ដែលជាតារាក្នុងដួងចិត្ត របស់ ប្រិយមិត្ត ត្រូវបានជ្រើសរើសជា អ្នកតំណាង ឱ្យក្រុមហ៊ុន Huawei នៅកម្ពុជា។ ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរ មាស សុខ សោភា បានថ្លែងពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយ មានអត្ថន័យដូចតទៅ៖ “នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើប និងមានមោទកភាពជាខ្លាំង ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជា អ្នកតំណាងឱ្យ Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ ដ៏ធំមួយ ឈនៅលំដាប់ លេខ៣ ពិភពលោក ដោយផ្អែកលើគុណភាពមានការទទួលស្គាល់ និងមានលក់ក្នុងទីផ្សារ ជាង១៤០ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោក។ ជាការឆ្លើយតប នឹងសេចក្តីជឿទុកចិត្តពីក្រុមហ៊ុន Huawei នាងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែង ផ្សព្វផ្សាយ អំពីគុណភាព និងគុណសម្បត្តិ ក៏ដូចជាឱកាសនៃការផ្តល់ជូនពិសេសៗពីក្រុមហ៊ុនទូសព្ទដៃទំនើបHuawei ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យបានជ្រាប់ច្បាស់។ ហើយនាងខ្ញុំខំឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើននូវលទ្ធផលការលក់ នៃទូរសព្ទដៃ Huawei នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង៕

Meas Sok Sophea Chosen to be Huawei’s Ambassador

Welcome 2014 with good news! Meas Sok Sophea, our idol, has been chosen to become Huawei’s ambassador in Cambodia. She would like to take this occasion to express her excitement: “Today I am very excited and feel proud that Huawei has chosen me as Huawei brand ambassador. Huawei is the world No.3 huge Smartphone Company, whose quality has been recognized and sold in 140 countries worldwide. As Huawei brand ambassador, I will try to do its best to promote Huawei brand mobile to all Cambodians so that they are well aware of the quality and values of mobile Huawei mobile as well as Huawei Smartphone’s special promotions and offers, particularly make every effort to enhance and promote the sales of Phone Huawei smart phone in domestic markets”

 

Writer Pidor

    Soursdey!

    Welcome to the official Meas Soksophea website and fan club featuring Meas soksophea music, videos, photos, news and more. “Thank you everyone for all your love and support, I hope you continue to support me throughout my career. I will do my best to produce music that you love and hopefully makes an impact to all generations and ages. Lots and love, blessings and best wishes to you all” – Meas Soksophea

    SEE MORE:

    Meas Soksophea Profile
    Meas Soksophea Profile