មាសសុខសោភាក្នុងSpotពាណិជ្ជកម្មថ្មី/Meas soksophea New T.V commercial

មាសសុខសោភាក្នុងSpotពាណិជ្ជកម្មថ្មី
ថ្មីៗនេះ មាសសុខសោភាបានទទួលថតSpotពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយ ។ ពេលនេះ ចង់ដឹងថាតើនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានោះ? អញ្ចឹងតោះ! យើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា ៖ ‍‍‍‍‍‍«ថ្មីៗនេះ នាងខ្ញុំបានថតSpotពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយសម្រាប់ភេសជ្ជៈOlatteដែលជាប្រភេទភេសជ្ជៈជំនួយសុខភាពនិងសម្រស់ ដោយមានការចូលរួមសមែ្តងពីសំណាក់កញ្ញាតេងលក្ខិណា និងឌុចសោភា នៅក្នុងSpotពាណិជ្ជកម្មនេះផងដែរ ហើយសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ គឺថតសម្រាប់ភេសជ្ជៈOlatteពណ៌ផ្កាឈូក ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Spotពាណិជ្ជកម្មនេះ នាងខ្ញុំបានថតជាសម្លេងនិងTVCរួចរាល់ហើយ ហើយក៏កំពុងតែត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមបណ្តាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នានាផងដែរ ។ ជាចុងក្រោយ នាងខ្ញុំចង់និយាយថា សួស្តីឆ្នាំថ្មី! សូមជូនពរFans ទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ខាងមុខនេះ សូមឲ្យដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព និងរីករាយមានសេចក្តីសុខគ្រប់ៗក្រុមគ្រួសារ សំណាងល្អគ្រប់ទិនទិវារាត្រី ។
ដោយៈ គ្រី ស្រីនាថ

Meas soksophea New T.V commercial

Meas soksophea has a new T.V commercial. Do you want to know what this T.V commercial is? and her feelings towards this new Product.
“Recent I have shot a T.V commercial for a new Beverage product called Olatte. This beverage has special ingredients that helps your body/health and beauty. In this commercial the starting actress are Teng lekana, duch sophea and myself. I represent the color pink which is Peach flavor. I have already finished the T.V commercial and is now being broadcast in many T.V station in Cambodia. Including Billboards and other promotional purposes are posted all around Cambodia. Lastly I want to say Hi to all my supporters and for this upcoming New year to enjoy this special time with your family”.
More info on Olatte products at: http://www.facebook.com/OlatteCambodia
Translated by: Sophaul Lee
 

Back